HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Fanklub HC Lední Medvědi Pelhřimov

Hokejový fanclub Ledních Medvědů Pelhřimov (dále jen HFC Pelhřimov) existuje v Pelhřimově v neformální či poloformální podobě v souvislosti s existencí hokejového klubu v Pelhřimově. Od sezóny 2002 – 2003 II. ligy hokeje ČR je ustanoven plně formálně stanovami a od roku 2008 je oficiálně zaregistrován jako občanské sdružení. Jedná se o volné sdružení těch občanů ČR, kteří se oficiálně hlásí k výjimečné divácké podpoře HC Lední Medvědi Pelhřimov a splnili všechny potřebné formální požadavky k přijetí členství do HFC Pelhřimov.

Jaké jsou podmínky členství?

  - Dovršení věku 18 let, nebo podepsána přihláška zákonným zástupcem nezletilého.
  - Žádné trestné stíhání orgány za závažnou trestní činnost.
  - Počátek členství je datován od podání řádné přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši 200 Kč na sezónu (Junior Fanklub 50 Kč na sezónu). Na základě těchto úkonů bude novému členu HFC vystaven členský průkaz.

Kde se přihlásit?

Přihlášku do HFC Pelhřimov můžete podat osobně u členů vedení HFC (každý domácí zápas na tribuně pod vlajkou – v tzv. kotli), nebo se lze přihlásit prostřednictvím kontaktního e-mailu (viz. níže). Po zaplacení členského poplatku budete zapsáni mezi řádné členy HFC a bude vám vystavena členská průkazka.

Vedení hokejového fanklubu

Předseda: Pavel Maděra, kontaktní e-mail hokejového fanklubu: hfclmpe@seznam.cz

Místopředseda: Pavel Forejt, Radek Černý

Co mi členství ve fanklubu přinese?

  - členové HFC mají výraznou slevu (200 Kč) na permanentní vstupenku na sezónu
  - členové HFC budou mít slevy na sortiment zboží pro fanoušky (trička, šály, čepice, kalendáře atd.)
  – tyto slevy se v letošní sezóně mohou pohybovat i v částkách okolo 100 Kč
  - členům HFC je na vybrané zápasy poskytována sleva na výjezdy

  - člen HFC může obdržet volnou vstupenku na venkovní utkání (každý klub poskytuje hostujícím fanouškům několik volných vstupenek na zápas – tyto vstupenky budou rozděleny přednostně mezi  členy HFC) 

  - člen HFC má přednostní právo zúčastnit se zájezdu na venkovní utkání (tzn. např. pokud někdo není přihlášen na zájezd a přijde k autobusu, kde ještě zbývají volná místa, budou při obsazování těchto míst preferováni členové HFC)
  - každý člen HFC bude informován o výsledcích všech utkání Ledních Medvědů Pelhřimov formou SMS zpráv
  - Člen fanklubu má hlasovací právo na valných hromadách HFC a může být rovněž volen do vedení HFC
  - Pouze člen fanklubu bude mít přístup do kabiny mužstva při zvláštních příležitostech (oslavy apod.)